Praca podczas funkcjonowania Elektrowni Jądrowej - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Praca podczas funkcjonowania Elektrowni Jądrowej

RODZAJE ENERGII > Energia Jądrowa > Praca w elektrowni jądrowej

Praca w elektrowni jądrowej

Najpierw czeka Was smakowity kąsek - sny o upragnionej pracy w międzynarodowym zespole. Zapoznajcie się z ofertą pracy. Porównajcie rodzaj pracy i stanowisko pracy. Czy wolicie te bardzo blisko bezpośredniego promieniowania, czy kilka albo kilkadziesiąt metrów dalej?
Poświęciliście kilka lat waszego życia na naukę. Niektórzy z Was zostali prymusami. Same najwyższe oceny! Międzynarodowe świadectwo biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie ! Ale ukończenie pożądanego dla pracy w elektrowni jądrowej kierunku nauki lub studiów, wypracowanie wymaganego stażu pracy w pożądanej specjalności nie wystarczy. Teraz będzie czekać na Was lekarz psychiatra i psycholog. On oceni, czy nie macie czegoś pod kapeluszem za mało albo za dużo. Jak przejdziecie gęste sito badań lekarskich to będziecie mogli zapisać się w kolejce do biura pracy, złożyć aplikacje i spokojnie czekać…
W między czasie będziecie mogli zająć się przeglądaniem ofert miejsc pracy – od zaraz ! Pośpieszcie się. W ciągu kilku miesięcy zaoferowano tylko dwa. Wysokiej klasy specjaliści z całego świata też chcą…


Kształcenie kadr
Kadry dla elektrowni

Praca w elektrowni jądrowej (i generalnie w całym przemyśle jądrowym) wymaga znacznej liczby wysoko wykwalifikowanej kadry. Do pracy w elektrowniach jądrowych potrzebni są ludzie z różnym wykształceniem. Pierwsza grupa to inżynierski personel techniczny, po takich kierunkach studiów jak:

 • fizyka (zwłaszcza specjalność: bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna)

 • elektrotechnika

 • energetyka (zwłaszcza specjalność: energetyka jądrowa)

 • elektroenergetyka

 • automatyka

 • elektronika

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria lądowa

 • inżynieria mechaniczna

 • mechatronika

 • budownictwo

 • informatyka

 • chemia

 • ochrona środowiska

 • spawalnictwo

 • chłodnictwo i klimatyzacja

 • geologia

 • inne pokrewne kierunki ścisłe i techniczne


Druga grupa to absolwenci szkół technicznych o profilach elektrycznych, elektronicznych, energetycznych, nukleonicznych, informatycznych itp. jako specjaliści niższego szczebla lub wykwalifikowani robotnicy:


 • elektryk

 • spawacz

 • mechanik

 • technik energetyk jądrowy

 • technik elektronik jądrowy

 • technik chemik jądrowy

 • technik mechanik jądrowy


Trzecią grupę stanowią pracownicy administracyjni, którzy ukończyli takie kierunki studiów jak:


 • zarządzanie i marketing

 • ekonomia

 • prawo

 • administracja

 • dziennikarstwo, socjologia lub politologia (zwłaszcza specjalności związane z komunikacją społeczną i Public Relations)

 • medycyna

 • inne kierunki pokrewne

Dziś pytanie – dziś odpowiedź…

1. Czy osoby zatrudnione w elektrowni atomowej przed przyjęciem do pracy muszą przejść jakieś badania lekarskie?

Tak. Osoby te są narażone zawodowo na promieniowanie jonizujące, dlatego
przed przyjęciem do pracy w elektrowni atomowej muszą poddać się
szczegółowym badaniom  lekarskim.
Reguluje to Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30
maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
(Dz.U.96.69.332 z późn. zm.).


2.   Co obejmują takie badania?

Wykonuje się:

 • badania ogólnolekarskie ze zwróceniem uwagi na stan skóry

 • badanie okulistyczne z oceną soczewek oczu

 • badania pomocnicze (morfologia krwi z rozmazem , płytki krwi, retikulocyty)


3.    Czy jakieś narządy są szczególnie wrażliwe na promieniowanie jonizujące?


Tak. Narządy i układy krytyczne w przypadku pracy w warunkach promieniowania jonizującego
to: układ krwiotwórczy; soczewki oczu; skóra; gonady.


4. Jak często przeprowadza się badania pracowników elektrowni atomowej?

W zależności od kategorii, do której został zakwalifikowany pracownik (A lub B)
badania przeprowadza się co 1 rok lub co 3 lata.


5. Czy badania kandydatów do pracy/pracowników elektrowni atomowej może przeprowadzić lekarz rejonowy?

Nie. Badania takie może przeprowadzić wyłącznie lekarz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, który dodatkowo odbył szkolenie w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.


6. Czy konieczne są badania psychiatryczne i psychologiczne kandydatów/pracowników?

Tak. w przypadku osób wykonujących czynności  mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej.


7. Na czym polega badanie psychiatryczne?

Badanie psychiatryczne obejmuje zebranie wywiadu dotyczącego przebytych chorób, urazów, wypadków, uzależnień, analizę toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci, świadomości, krytycyzmu, orientacji czasowej i przestrzennej. Ma na celu wykluczenie zaburzeń psychicznych.


8. Co jest oceniane podczas badania psychologicznego?

Określany jest poziom rozwoju umysłowego oraz dojrzałość społeczna i emocjonalna. Określane są również cechy osobowości osoby badanej po to, żeby wykluczyć istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.


9. Czy istnieją jakieś zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, które uniemożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej?

Tak. Są to między innymi:

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem

substancji psychoaktywnych (np. napojów alkoholowych, narkotyków, niektórych leków)

 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną

 • zaburzenia osobowości i funkcjonowania dorosłych

 • zaburzenia rozwoju psychicznego

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i

w wieku młodzieńczym

 • i inne

  
Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1310).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego