Regulamin konkursu - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin konkursu

FOTOKONKURS > FotoKonkurs 2015

Konkurs Fotograficzny Wydma LubiatowskaZapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii do wzięcia udziału w kolejnej  edycji konkursu, dotyczącego piękna nieskalanej przyrody Wydmy Lubiatowskiej, tym razem w  kilku odsłonach. Na to piękne przyrodniczo miejsce można spojrzeć z wielu perspektyw, dlatego proponujemy w tym roku wykonanie kilku zdjęć i zgłoszenie ich w różnych kategoriach.

REGULAMIN KONKURSU


1. Czas trwania Konkursu

Organizator czeka na zgłoszenia od 15 kwietnia do 30 maja 2015 roku, natomiast data wyłonienia zwycięzcy i rozdania nagród to 15 czerwca 2015 roku.

2. Kategorie tematyczne. Wydma Lubiatowska:
- Turystyczny zakątek
- Wydma
- Natura
- Morski szlak

3. Warunki udziału w Konkursie.

3.1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.

3.2. Tematyka prac związana jest z tytułami poszczególnych kategorii.

3.3. Na konkurs będą przyjmowane prace nowe, wcześniej niepublikowane. Prace muszą zostać wykonane przez uczestnika Konkursu.

3.4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 4 pojedynczych prac, po jednej z każdej kategorii.
a) Nadesłane zdjęcia w nazwie muszą zawierać rodzaj kategorii do której uczestnik zgłasza swoją pracę. W przypadku zgłoszenia zdjęć tylko w jednej kategorii, również należy  opatrzyć je w nazwę danej kategorii;
b) Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach www. oraz prasie w celu promocyjnym;
c) zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia w zakresie niezbędnym do publikacji: na wystawie, w kalendarzu, w serwisie internetowym oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu.

3.5. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedno zgłoszenie.

3.6.  Warunki techniczne.
Każde zdjęcie musi spełniać odpowiednie warunki techniczne:

zdjęcie musi być cyfrowe o maksymalnym rozmiarze pliku 180 kB;
maksymalne wymiary zdjęcia to 800 pikseli na szerokość oraz 600 pikseli na wysokość, minimalne to 300 pikseli dla każdego wymiaru.
  
3.7. Zdjęcia należy przesłać na adres: fotokonkurs@daawweb.pl lub przesłać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.niedlaatomuwlubiatowie.pl w zakładce „Weź udział”.

Każde zdjęcie należy opisać, w towarzyszącym e-mailu, danymi kontaktowymi twórcy:
Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

3.8. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, szczególnie  wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną.

3.9. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem.

4. Wyłonienie zwycięzcy

4.1. Komisja Konkursowa.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu,  w  szczególności w celu dokonania prawidłowej oceny zgłoszeń do Konkursu,  
powołana zostaje komisja konkursowa (zwaną dalej jury).
W skład jury wchodzą: Stowarzyszenie Turystyczno Ekologiczne Wydma Lubiatowska oraz fotograf Mariusz Malczer Marszałkowski.


4.2. Co tydzień jury publikuje prezentację 8 wybranych zdjęć w każdej kategorii i wstawia je na stronę:
www.niedlaatomuwlubiatowie.pl,oraz facebooku https://www.facebook.com/WydmaLubiatowska

Wydma Lubiatowska

Prace te kwalifikują  się do dalszej części konkursu.

4.3.  Na zakwalifikowane zdjęcia głosują internauci, zdjęcia z największą liczbą głosów wygrywają w konkursie.

4.4. Nagrody w konkursie można wygrać cenne nagrody rzeczowe:
-za I miejsce Drukarka CANON SELPHY CP910

-za II miejsce
Torba na aparat  i statyw firmy  Camrock
-za III miejsce Torba na aparat fotograficzny
Oraz trzy nagrody za wyróżnione zdjęcia: Kubek termiczny Obiektyw

5. Odbiór Nagrody

O przyznaniu Nagród Laureaci zostaną poinformowani mailowo bądź telefonicznie (Organizator prześle taką informację na adres mailowy Laureata w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu i zamieści je na stronie).

6. Postanowienie końcowe

6.1. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

6.2  Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

6.4  Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dane osobowe, tzn. informacje, dzięki którym osoba fizyczna może być bezpośrednio zidentyfikowana, bądź które umożliwiają jej identyfikacje, nie są udostępniane na zewnątrz. Będą wykorzystane tylko w celu identyfikacji uczestnika w przypadku wygranej w niniejszym Konkursie.

Pobierz w PDF.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego